Dostępność

Zarządzeniem Nr 12/2020 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi, wyznaczonym koordynatorem do Spraw Dostępności w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi z Filią w Piotrkowie Trybunalskim została Pani Sylwia Kowalczyk, tel 426302550, adres e-mail: roa@lodzkie.pl

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 do pobrania tutaj.

Deklaracja dostępności – do pobrania tutaj.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – do pobrania tutaj.