Regionalny Ośrodek Adopcyjny
w Łodzi

Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego

Serdecznie witamy

na stronie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi z Filią w Piotrkowie Trybunalskim.

 Zapraszamy osoby pragnące zaopiekować się dziećmi i stać się rodzicami adopcyjnymi. Znajdą tu Państwo informacje związane z tworzeniem rodzin przysposabiających i udziałem w tym procesie naszego Ośrodka.

Służymy także wsparciem rodzicom, którzy przeżywają trudności związane z opieką nad dzieckiem  i rozważają powierzenie dziecka czułej opiece rodzin adopcyjnych.

Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi z Filią w Piotrkowie Trybunalskim jako Jednostka Organizacyjna  Samorządu Województwa Łódzkiego od 1 stycznia 2012 roku realizuje zadania ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).

Podstawowym zadaniem Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi i jego Filii w Piotrkowie Trybunalskim jest znalezienie rodziców dla dzieci, które zostały pozbawione opieki rodzicielskiej oraz takie przygotowanie przyszłych rodziców, by poradzili sobie z trudnym zadaniem opieki nad dzieckiem o szczególnych potrzebach.

Regionalny Ośrodek Adopcyjny:

 • gromadzi informacje i kwalifikuje dzieci zgłoszone do przysposobienia,- prowadzi nabór, diagnozuje, kwalifikuje i szkoli kandydatów
  na rodziców adopcyjnych,
 • dobiera rodziny przysposabiające przy uwzględnieniu potrzeb dziecka,
 • udziela pomocy kandydatom w przygotowaniu wniosków
  o przysposobienie i zebraniu niezbędnych dokumentów,
 • wspiera psychologiczno-pedagogicznie kandydatów oraz osoby, które przysposobiły dziecko,
 • zapewnia pomoc psychologiczną kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

 

Ponadto Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi prowadzi Wojewódzki Bank Danych o dzieciach, które mogą być przysposobione.

Dyrektor: Beata Kwaśniak

ROA w Łodzi

Aleksandra Komar – psycholog

Sylwia Kowalska – pedagog

Karina Kubczyk – psycholog

Dagmara Kubiak – pedagog

Małgorzata Stańczak-Kuraś – psycholog

Justyna Włodarczyk – pedagog

Katarzyna Sosińska – pedagog

Filia ROA w Piotrkowie Trybunalskim

Anita Mielczarek – pedagogKierownik Filii

Izabela Pietrusiewicz-Kozieł – psycholog

Marzena Kobos – psycholog

Marta Różycka – pedagog

Karolina Wilk – psycholog

Anna Kucharczyk – pomoc adm. (filia)

Inspektor ds. WBD
Ewa Janek

Główny Księgowy
Iwona Plucińska

Sekretarka
Sylwia Kowalczyk

Koordynator ds. dostępności
Sylwia Kowalczyk

Dzień Otwarty w ROA Zapraszamy 07.11.2020

Dzień otwarty w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi
oraz w Piotrkowie Trybunalskim.

Informujemy, że 07.11.2020 roku tj. w sobotę w Naszym Ośrodku w Łodzi i Piotrkowie Tryb. organizujemy dzień otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodzicielstwem adopcyjnym. Nasi specjaliści w godzinach od 09.00 do 14.00 będą do Państwa dyspozycji udzielając informacji na temat przysposobienia, pracy Ośrodka oraz przebiegu procedur adopcyjnych. Zapraszamy wszystkich zdecydowanych a także wahających się – odpowiemy na wszelkie pytania oraz postaramy się rozwiać ewentualne wątpliwości.

Proponujemy:

 • osobistą wizytę w ośrodku (po wcześniejszym umówieniu godziny spotkania)
 • konsultacje telefoniczne:

Czekamy na spotkanie z Wami.

Do zobaczenia bądź usłyszenia w sobotę 7 listopada 2020 r.

Specjaliści ROA

UWAGA KONKURS

Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Adopcji, który będzie obchodzony 09.11.2020 roku zapraszamy do udziału w Naszym konkursie „Jak fajnie być rodziną adopcyjną”

Konkurs adresowany jest do rodzin adopcyjnych wychowujących dzieci w każdym wieku. Zapraszamy rodziców i dzieci do wspólnej zabawy i stworzenia pracy pod w/w tytułem.

Technika wykonania jest dowolna. Mogą być to rysunki, kolaże, prace przestrzenne (z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych, a także klocków, maskotek itp.). Wszystko zależy od pomysłowości twórców.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 7 listopada podczas „Drzwi otwartych” organizowanych z okazji Światowego Dnia Adopcji.

Regulamin konkursu do pobrania tutaj (pdf).