Regionalny Ośrodek Adopcyjny
w Łodzi

Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego

Serdecznie witamy

na stronie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi z Filią w Piotrkowie Trybunalskim.

 Zapraszamy osoby pragnące zaopiekować się dziećmi i stać się rodzicami adopcyjnymi. Znajdą tu Państwo informacje związane z tworzeniem rodzin przysposabiających i udziałem w tym procesie naszego Ośrodka.

Służymy także wsparciem rodzicom, którzy przeżywają trudności związane z opieką nad dzieckiem  i rozważają powierzenie dziecka czułej opiece rodzin adopcyjnych.

Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi z Filią w Piotrkowie Trybunalskim jako Jednostka Organizacyjna  Samorządu Województwa Łódzkiego od 1 stycznia 2012 roku realizuje zadania ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).

Podstawowym zadaniem Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi i jego Filii w Piotrkowie Trybunalskim jest znalezienie rodziców dla dzieci, które zostały pozbawione opieki rodzicielskiej oraz takie przygotowanie przyszłych rodziców, by poradzili sobie z trudnym zadaniem opieki nad dzieckiem o szczególnych potrzebach.

Regionalny Ośrodek Adopcyjny:

  • gromadzi informacje i kwalifikuje dzieci zgłoszone do przysposobienia,- prowadzi nabór, diagnozuje, kwalifikuje i szkoli kandydatów
    na rodziców adopcyjnych,
  • dobiera rodziny przysposabiające przy uwzględnieniu potrzeb dziecka,
  • udziela pomocy kandydatom w przygotowaniu wniosków
    o przysposobienie i zebraniu niezbędnych dokumentów,
  • wspiera psychologiczno-pedagogicznie kandydatów oraz osoby, które przysposobiły dziecko,
  • zapewnia pomoc psychologiczną kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

 

Ponadto Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi prowadzi Wojewódzki Bank Danych o dzieciach, które mogą być przysposobione.

Dyrektor: Beata Kwaśniak

ROA w Łodzi

Sylwia Kowalska – pedagog

Dagmara Kubiak – pedagog

Małgorzata Stańczak-Kuraś – psycholog

Justyna Włodarczyk – pedagog

Katarzyna Błońska – psycholog

Magdalena Siuda – pedagog

Katarzyna Sosińska – pedagog

Grażyna Bąk – inspektor ds. WBD

Filia ROA w Piotrkowie Trybunalskim

Anita Mielczarek – pedagogKierownik Filii

Izabela Pietrusiewicz-Kozieł – psycholog

Marzena Kobos – psycholog

Renata Szewczyk – psycholog

Marta Różycka – pedagog

Paulina Wnuk – pomoc administracyjna

Główny Księgowy
Iwona Plucińska

Sekretarka
Sylwia Kowalczyk

Koordynator ds. dostępności
Sylwia Kowalczyk