Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem

Regionalny Ośrodek Adopcyjny udziela pedagogicznego i psychologicznego wsparcia rodzinom, które znalazły się w kryzysie opieki nad dzieckiem. Służy też wsparciem samotnym kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

Pracownicy ROA udzielają fachowej porady odnośnie możliwych rozwiązań trudnej sytuacji życiowej poprzez:

  • wskazywanie form pomocy społecznej i instytucji, które mogą jej udzielić,
  • przekazywanie informacji o możliwościach umieszczenia dziecka w opiece zastępczej i udzielanie pomocy w tym zakresie,
  • w sytuacji, gdy taka jest decyzja samotnej matki lub rodziców – pomaganie w umieszczeniu dziecka w nowej rodzinie adopcyjnej.

 

UWAGA!

Każdy rodzic ma prawo wyrazić zgodę w Sądzie na anonimowe przysposobienie swojego dziecka przez nieznaną mu rodzinę (tzw. zrzeczenie). Zgoda ta może być wyrażona dopiero po upływie 6 tygodni od urodzenia dziecka. Pracownicy ROA pomagają w przejściu przez tę trudną sytuację, a następnie w znalezieniu nowej rodziny, najlepszej dla dziecka.