Etapy pracy z kandydatami

  1. Rozmowa wstępna prowadzona przez specjalistę – pedagoga lub psychologa, podczas której kandydaci informowani są o przebiegu procedury adopcyjnej, o wymaganych dokumentach, udzielane są odpowiedzi na pytania kandydatów.
  2. Jeśli kandydaci wyrażają gotowość do współpracy z Ośrodkiem – sporządzają stosowny wniosek oraz podpisują oświadczenie o wyrażeniu zgody
    na przetwarzanie danych osobowych. Data rejestracji kandydatów w ROA wyznacza ich pozycję na liście oczekujących.
  3. Kandydaci dostarczają wymagane dokumenty. 
  4. Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna kandydatów dokonywana na podstawie prowadzonych rozmów podczas spotkań z kandydatami (wspólnie i indywidualnie), badań i wywiadu adopcyjnego w miejscu zamieszkania.
  5. Wstępna kwalifikacja kandydatów do udziału w szkoleniu, dokonywana na posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej.
  6. Zaproszenie zakwalifikowanych osób do udziału w szkoleniu w terminie nie krótszym niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenia prowadzone są raz w tygodniu w godzinach popołudniowych, dogodnych dla kandydatów. Konieczny jest udział obojga małżonków.
  7. Wydanie końcowej opinii o kwalifikacjach osobistych na posiedzeniu Zespołu ROA.
  8. Oczekiwanie na propozycję dziecka.