OGŁOSZENIE

Dyrektora Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi interesantów Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi z Filią  w Piotrkowie Trybunalskim.

Na podstawie § 12 w zw. z  § 22 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 878) oraz art. 46 pkt 20 w zw. z  art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS –COV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) ustala się zasady bezpośredniej obsługi Interesantów Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi z zachowaniem następujących rygorów sanitarnych:

  • przyjmowanie Interesantów przez pracowników Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi następuje wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty,
  • na terenie ROA wraz z umówionym Interesantem nie przewiduje się możliwości przebywania osób trzecich, chyba że ich obecność jest niezbędna do załatwienia sprawy,
  • wejście do siedziby Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi z Filią w Piotrkowie Trybunalskim możliwe jest po uprzednim zdezynfekowaniu dłoni dostępnym środkiem dezynfekującym, w miejscu do tego wyznaczonym,
  • w trakcie wizyty w Ośrodku Interesant zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust w wyjątkami  wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących,
  • na terenie Ośrodka obowiązuje zasada dystansowania się od innych osób, wymagane jest zachowanie 2 m odległości.

Zaleca się korzystanie z następujących  form kontaktu Interesantów z Regionalnym  Ośrodkiem Adopcyjnym w Łodzi z Filią w Piotrkowie Tryb.:

1) korespondencyjny, pocztą tradycyjną

2) telefoniczny lub e-mail

Szczegółowe informacje o danych teleadresowych w zakładce kontakt.

Ogłoszenie obowiązuje do odwołania.