OGŁOSZENIE

Dyrektora Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi interesantów Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi z Filią w Piotrkowie Trybunalskim.

Na podstawie § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758, z późn. zm.) ustala się zasady bezpośredniej obsługi interesantów Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi z zachowaniem następujących rygorów sanitarnych:

  • przyjmowanie Interesantów przez pracowników Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi następuje wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej (telefonicznie, pocztą elektroniczną) za pośrednictwem sekretariatu,
  • na terenie ROA wraz z umówionym Interesantem nie przewiduje się możliwości przebywania osób trzecich, chyba że ich obecność jest niezbędna do załatwienia sprawy,
  • wejście do siedziby Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi z Filią w Piotrkowie Trybunalskim możliwe jest po uprzednim zdezynfekowaniu dłoni dostępnym środkiem dezynfekującym, w miejscu do tego wyznaczonym,
  • w trakcie wizyty w Ośrodku Interesant zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust z wyjątkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących,
    na terenie Ośrodka obowiązuje zasada dystansowania się od innych osób, wymagane jest zachowanie 2 m odległości.

Z uwagi na bezpieczeństwo innych Interesantów i pracowników ROA w przypadkach budzących wątpliwość co do stanu zdrowia Interesanta,
w szczególności z uwagi na jego zewnętrzne objawy chorobowe, Interesantom może zostać uniemożliwione wejście do ROA.

Zaleca się korzystanie z następujących form kontaktu interesantów z Regionalnym Ośrodkiem Adopcyjnym w Łodzi z Filią w Piotrkowie Tryb.:

  • korespondencyjny, pocztą tradycyjną
  • telefoniczny lub e-mail

Szczegółowe informacje o danych teleadresowych w zakładce kontakt.

Ogłoszenie obowiązuje do odwołania.