Dziś odbyło się rozstrzygnięcie naszego konkursu „Jak fajnie być rodziną adopcyjną”. Komisja przeanalizowała prace 9 rodzin adopcyjnych nadesłane do ROA w Łodzi oraz do Filii ROA w Piotrkowie Tryb. Wykonane one zostały z użyciem różnorodnych technik i w różnej stylistyce. Członkowie komisji oceniając prace zwrócili uwagę nie tylko na ich walory estetyczne, technikę wykonania, ale przede wszystkim zaangażowanie członków rodziny i przekaz emocjonalny dzieł. W toku burzliwych obrad wyłonienie zwycięzcy okazało się niemożliwe ze względu na wyjątkowość każdej przesłanej pracy. Wobec powyższego jury jednogłośnie zadecydowało o przyznaniu dziewięciu pierwszych miejsc w konkursie.
Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY