Dyrektor Anna Wysocka-Stasiak
Strona główna Adopcja Nasz Zespół O Ośrodku Kontakt BIP
Nasz zespół
Nasz zespół REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego Nasz Zespół
Pracownicy merytoryczni ROA w Łodzi: Aleksandra Komar – psycholog Sylwia Kowalska – pedagog Beata Kwaśniak – pedagog Karina Kubczyk – psycholog Dagmara Kubiak – pedagog Małgorzata Stańczak-Kuraś – psycholog  Filia ROA w Piotrkowie Trybunalskim: Zofia Cieślik – pedagog - Kierownik Filii Izabela Pietrusiewicz-Kozieł – psycholog Anita Mielczarek – pedagog, p.o. Kierownik Marzena Kobos – psycholog Marta Różycka – pedagog Karolina Wilk – psycholog Ewelina Dajcz-Popowska – pedagog Anna Kucharczyk – pomoc adm. (filia) Inspektor ds. WBD Ewa Janek Główny Księgowy Anna Jasińska Inspektor ds. kadr i sekretariatu Agnieszka Szczepańska