Strona główna Adopcja Nasz Zespół O Ośrodku Kontakt BIP Wymogi stawiane kandydatom na rodziców adopcyjnych Wykaz dokumentów składanych do ROA
Procedura adopcyjna:
Etapy pracy z kandydatami, Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej Informacje dotyczące szkolenia Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem Podstawy prawne działalności ROA Informacje o adopcji Informacje o adopcji
WSPARCIE DLA RODZIN NATURALNYCH W KRYZYSIE OPIEKI NAD DZIECKIEM. Regionalny Ośrodek Adopcyjny udziela pedagogicznego i psychologicznego  wsparcia rodzinom, które znalazły się w kryzysie opieki nad dzieckiem. Służy  też wsparciem samotnym kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów  ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka  bezpośrednio po urodzeniu. Pracownicy ROA udzielają fachowej porady odnośnie możliwych rozwiązań  trudnej sytuacji życiowej poprzez: wskazywanie form pomocy społecznej i instytucji, które mogą jej udzielić,  przekazywanie informacji o możliwościach umieszczenia dziecka  w opiece zastępczej i udzielanie pomocy w tym zakresie,  w sytuacji, gdy taka jest decyzja samotnej matki lub rodziców  - pomaganie w umieszczeniu dziecka w nowej rodzinie adopcyjnej.  UWAGA!  Każdy rodzic ma prawo wyrazić zgodę w Sądzie na anonimowe  przysposobienie swojego dziecka przez nieznaną mu rodzinę (tzw. zrzeczenie).  Zgoda ta może być wyrażona dopiero po upływie 6 tygodni od urodzenia  dziecka. Pracownicy ROA pomagają w przejściu przez tę trudną sytuację,  a następnie w znalezieniu nowej rodziny, najlepszej dla dziecka. 
REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem