Strona główna Adopcja Nasz Zespół O Ośrodku Kontakt BIP
Etapy pracy z kandydatami 1. Rozmowa wstępna prowadzona przez specjalistę - pedagoga lub psychologa,  podczas której kandydaci informowani są o przebiegu procedury adopcyjnej,  o wymaganych dokumentach, udzielane są odpowiedzi na pytania kandydatów.  2. Jeśli kandydaci wyrażają gotowość do współpracy z Ośrodkiem - sporządzają stosowny wniosek oraz podpisują oświadczenie o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych. Data rejestracji kandydatów w ROA  wyznacza ich pozycję na liście oczekujących. 3. Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna kandydatów dokonywana na  podstawie prowadzonych rozmów podczas spotkań z kandydatami (wspólnie  i indywidualnie), badań i wywiadu adopcyjnego w miejscu zamieszkania.   4. Wstępna kwalifikacja kandydatów do udziału w szkoleniu, dokonywana na  posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej. 5. Zaproszenie zakwalifikowanych osób do udziału w szkoleniu w terminie nie  krótszym niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenia  prowadzone są raz w tygodniu w godzinach popołudniowych, dogodnych dla  kandydatów. Konieczny jest udział obojga małżonków. 6. Wydanie końcowej opinii o kwalifikacjach osobistych na posiedzeniu Zespołu  ROA. 7. Oczekiwanie na propozycję dziecka.
Informacje o adopcji Informacje o adopcji REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego Wymogi stawiane kandydatomna rodziców adopcyjnych Wykaz dokumentów składanych do ROA
Procedura adopcyjna:
Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej Informacje dotyczące szkolenia Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem Podstawy prawne działalności ROA Ochrona danych osobowych
Etapy pracy z kandydatami,